28.06.1971

Èn chastids corporals anc confurms al temp?

Durada : [07'07''] Commentari : tudestg Producziun: SF
-- Mediaspace --

En ils blers chantuns dat il legislatur il 1971 anc il dretg a las persunas d'instrucziun da dar chastids corporals. I dat differentas opiniuns davart quest tema: Èn chastids corporals anc confurms al temp? Tge din ils geniturs? E co interpreteschan las pedagogas ed ils pedagogs l'ordinaziun obligatorica per els en quest connex? Vuschs da gruppas da geniturs ch'èn cunter chastids corporals sco era posiziuns per e cunter da persunas d'instrucziun sclereschan questas dumondas.